Ziekenhuizen: schilderen prioriteit nummer één

Van de Nederlandse ziekenhuizen denkt een derde gedeelte dat het budget voor renovatie de komende twee jaar gaat stijgen; 40% van de ziekenhuizen verwacht een stijging van het onderhoudsbudget. Op nummer 1 van de top-3 staat schilderwerk, gevolgd door brandwerende maatregelen en verbeteringen aan het binnenklimaat. Dit blijkt uit het twee jaarlijkse onderzoek ‘Zorgmarkt in Beeld’ van BouwKennis.

‘Zorgmarkt in Beeld’ van BouwKennis richt zich onder andere op de keuzes die momenteel in de zorg worden gemaakt op het gebied van nieuwbouw en uitbreiding, renovatie en onderhoud en welke ontwikkelingen deze keuzes beïnvloeden. Het rapport schenkt onder andere aandacht aan het beschikbare budget voor onderhoud en renovatie en de verwachtingen hieromtrent.

 

Renovatie

Voor ziekenhuizen geldt dat ruim een derde gedeelte denkt dat het budget voor renovatie de komende twee jaar zal stijgen. Het percentage bedrijven dat een sterke stijging verwacht bedraagt 10%. Het grootste aandeel (43%) verwacht dat het budget voor renovatie gelijk blijft. Het percentage dat een daling verwacht komt uit op 15%.

 

Onderhoud

Wanneer er wordt gekeken naar de verwachtingen omtrent onderhoud, blijkt dat iets meer dan vier op de tien ziekenhuizen denkt dat het budget voor onderhoud de komende twee jaar zal stijgen. Ook hier verwacht 10% een sterke stijging. Een derde geeft aan dat het budget voor onderhoud de komende twee jaar gelijk blijft, één op de vijf ziekenhuizen verwacht een daling.

 

Geplande klussen

Waar gaan ziekenhuizen het budget voor renovatie en onderhoud aan besteden? Gevraagd naar de geplande werkzaamheden voor de komende twee jaar, blijken ziekenhuizen vooral schilderwerk uit te gaan voeren. Ook brandwerende maatregelen worden veel genoemd. Verbeteringen aan het binnenklimaat maken de top-3 compleet.

– See more at: http://www.schildersvak.nl/nieuws/id6915-ziekenhuizen-schilderen-prioriteit-nummer-n.html#sthash.j0usHSgb.dpuf